Structuurplan

StructuurplanHet structuurplan is een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin de gewenste ontwikkeling met betrekking tot het ruimtegebruik in de gemeente is aangegeven.

Het structuurplan dient als uitgangspunt voor de bestemmingsplannen.

Het opmaken van een gemeentelijk structuurplan is één van de vijf voorwaarden van de decretale ontvoogding.

Het structuurplan van de gemeente Houthulst werd op 27 september 2012 door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.