Vast bureau

Samenstelling

Samenstelling

Deontologische code

Deontologische code OCMW-mandatarissen | Publicatie 20190622

Werking

In elk OCMW wordt een vast bureau opgericht dat instaat voor het dagelijks bestuur en de raadszittingen voorbereidt. Het vast bureau van Houthulst bestaat uit dezelfde leden als het College van burgemeester en schepenen. 

 

Vergaderingen

Het vast bureau vergadert wekelijks op donderdag in de collegezaal. 

De vergaderingen zijn gesloten. De algemeen directeur is aanwezig tijdens de vergadering en staat in voor de notulen. 

 

Verslagen

Vanaf 2019 worden de lijsten met besluiten van het vast bureau op de website gepubliceerd. Bij de publicatie wordt er steeds rekening gehouden met de privacy van betrokkenen.

 

Klachten

Tegen de besluiten van het vast bureau kan  klacht ingediend worden :

           Agentschap Binnenlands Bestuur
           VAC Herman Teirlinck Brussel
           Havenlaan 88, bus 70
           1000 Brussel

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer