Verzorg je manifestatie: maak er melding van

Voor alles wat in onze gemeente wordt georganiseerd, wordt één standaard formulier gebruikt: de meldingsfiche voor manifestaties.  Deze meldingsfiche vervangt verschillende andere documenten zoals de zaalaanvraagformulieren, politieaanvragen, brieven naar het college van Burgemeester en Schepenen…

Met dit formulier kun je vanuit jouw organisatie een manifestatie aanvragen waarbij alle nodige gemeentelijke diensten de nodige informatie verkrijgen die hen aanbelangt:

  •     jouw infrastructuur wordt gereserveerd
  •     het bestuur krijgt hoogte van de aard van jouw activiteit
  •     de gemeentelijke technische dienst weet wanneer en waarom ze moet tussenkomen
  •     de politie is op de hoogte van jouw manifestatie en de contactpersonen binnen jouw activiteit
  •     de brandweer kan alle mogelijke problemen aan jouw activiteit verbonden inschatten
  •     de milieudienst kan de wettelijke normen controleren
  •     de verschillende diensten krijgen de nodige info