Vorming

Op regelmatige tijdstippen worden door de jeugddienst vormingsmomenten georganiseerd.

Meestal zijn die specifiek gericht op monitoren van jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen vanaf 16 jaar.

De inhoudelijke thema's vinden een aansluiting bij de werking waar deze jongeren mee in aanraking komen.

De onderwerpen van de vormingsmomenten worden bepaald in samenspraak met de gemeentelijke jeugdraad.