Vorming

Op regelmatige tijdstippen worden door de dienst Jeugd vormingsmomenten georganiseerd.

Meestal zijn die specifiek gericht op monitoren van jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen

vanaf 16 jaar.

De inhoudelijke thema's vinden een aansluiting bij de werking waar deze jongeren

mee in aanraking komen.

De onderwerpen van de vormingsmomenten worden bepaald in samenspraak

met de gemeentelijke jeugdraad.