Waterschaarste

IJzerbekken

Over het volledige gebied van het IJzerbekken wordt er een captatieverbod uitgevaardigd.

Dit betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) geen water mag gecapteerd worden.

 

Enige uitzonderingen: 

  • weidepompjes voor dieren 
  • vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming

 

Watergebruik:

Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (maar ook sportvelden…) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen.

Er wordt wel aangedrongen om efficiënt met het water om te springen.

 

Bijgevoegd vind je het politiebesluit van de gouverneur dat vanaf 10.07.2019 een captatieverbod oplegt voor alle waterlopen in het IJzerbekken.