Aanpassing van de geslachtsregistratie

Online aanvragenOnline aanvragen

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om jouw geslachtsregistratie te wijzigen.

Voorwaarden

Om de standaardprocedure te kunnen volgen:

  • Meerderjarig zijn.
  • Niet-ontvoegde minderjarige zijn, maar bijgestaan worden door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) én een attest hebben van een pediatrisch psychiater.
  • Ontvoogde minderjarige met Belgische nationaliteit zijn.
  • Meerderjarige niet-Belg zijn, maar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Meerderjarige Belg onder bewindvoering zijn.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de Dienst Burgerzaken van jouw gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestigt je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de Dienst Burgzaken en bevestigt uw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. Je overhandigt een tweede verklaring die uw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestigt je ook dat je zich bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de Dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Meebrengen

Bedrag

Kosten

Voor de aanvraag tot wijziging hoef je niet te betalen. Je zal wel een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s) moeten betalen. De prijs van de identiteitskaart kost tussen de €15 en €25, afhankelijk van jouw gemeente.

Als je nog officiële documenten moet vernieuwen na de wijziging van de geslachtsregistratie, zal je ook deze kosten moeten dragen (lidkaarten, internationaal paspoort, rijbewijs,...).

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via een ‘X’ op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Online aanvragenOnline aanvragen