Permanente bewegwijzering van een onderneming

Online aanvragen

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Enkel wegwijzers die inzake verkeersveiligheid en/of verkeersstromen een meerwaarde bieden, worden toegestaan. Borden voor reclamedoeleinden worden ongunstig geadviseerd.

Procedure

Je dient je aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij de gemeente.

Aanvragen om wegwijzers te plaatsen op gemeentewegen, worden in eerste instantie door de Werkgroep Verkeer geadviseerd. Vervolgens neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.
De Werkgroep Verkeer verleent een advies in functie van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van de verkeersstroom. 

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Bedrag

De kosten voor aankoop, plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering worden gedragen

  • door de aanvrager voor de gemeentewegen (€150,00)
  • door het Agentschap Wegen en Verkeer voor de gewestwegen
Online aanvragen