Permanente bewegwijzering aanvragen | gemeentewegen

Voor het plaatsen van permanente bewegwijzering langs gemeentewegen voor een lokale activiteit heb je voorafgaandelijke de toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Die kan je aanvragen via dit formulier.

Opgelet: voor bewegwijzering langs gewestwegen heb je ook de afzonderlijke toestemming nodig van het Agentschap wegen en verkeer.

Maak een nieuwe account aan