Permanente bewegwijzering aanvragen | gemeentewegen

Voor het plaatsen van permanente bewegwijzering langs gemeentewegen, heb je voorafgaandelijk de toestemming nodig van het gemeentebestuur.

Die kan je aanvragen via dit formulier.

Indien je aanvraag betrekking heeft tot gewestwegen, maken wij je aanvraag over aan het Agentschap wegen en verkeer.

Maak een nieuwe account aan