Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen ... argumenten moet je niet tellen, maar wegen!

Duurzaam ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak door sociale, milieu- en economische overwegingen evenwichtig en coherent in bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid te integreren. Continue verbetering en dialoog met alle stakeholders van het bedrijf maken deel uit van dit proces. Naast ‘People, Planet, Profit’ zijn drie andere ‘P’s even belangrijk bij het uitwerken van een duurzaamheidsbeleid: het bedrijf moet een duurzaamheidsbeleid (Policy) uitvoeren in al zijn facetten (investeringen, producten, processen, aankopen …), dit veronderstelt betrokkenheid van zowel het management als van de werkvloer (Participation) en het vereist enthousiasme en gedrevenheid bij de medewerkers (Passion).

Meer info vind je op de website van de POM West-vlaanderen.

Bedrijven kunnen ook een beroep doen op BAS.

Landbouwbedrijven kunnen een beroep doen op Inagro.


Contactinfo