Participatie & inspraak

Houthulst wil haar inwoners nauw betrekken bij het beleid. 

Het stimuleren van deze betrokkenheid steunt op twee pijlers:

  • een doorgedreven informatievoorziening via de website, de Boskrant, Minder hinder bewonersbrieven, persmomenten, informatievergaderingen ...
  • het verlenen van een hoge graad van inspraak via de werking van de adviesraden en andere vormen van inspraak die voorzien zijn door het decreet lokaal bestuur.

 

 

UiTgelicht