Jouw mening telt

Participatie en inspraak

Ons lokaal bestuur vindt het belangrijk om jouw mening als burger te kennen. 

  • In onze gemeente zijn verschillende adviesraden actief.
  • Regelmatig worden er bevragingen georganiseerd in de wijken.
  • Wij organiseren infoavonden rond diverse thema's. 
  • Als burger kan je jouw voorstellen ook altijd aan ons kenbaar maken. 

Jouw mening telt