Jouw mening telt

Online melden

Participatie en inspraak

Ons lokaal bestuur vindt het belangrijk om jouw mening als burger te kennen. 

  • In onze gemeente zijn verschillende adviesraden actief.
  • Op regelmatige tijdstippen worden infoavonden rond diverse thema's georganiseerd. 
  • Als burger kan je jouw voorstellen ook altijd aan ons kenbaar maken via bovenstaande knop.

 

Online melden