Inspraak Omgevingsprojecten Vlaamse Overheid (IBO)

Naar omgevingsprojecten

Inspraakperiodes over projecten in jouw buurt op een rijtje ...

De Vlaamse overheid beschikt over een portaal waar informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van 

- gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema's (tuimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen, onroerend ergoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)

- voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)

- Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak: het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest, de federale overheid, een buurland

Lopende Openbare onderzoeken met betrekking grondgebied Houthulst: /

 

 

Naar omgevingsprojecten

Contactinfo