Akten van de burgerlijke stand en bevolkings- en parochieregister

Je kan je stamboom opzoeken in de akten van de burgerlijke stand en de bevolkings- en parochieregisters.

In 1796 werden in de gemeenten de administraties van de Burgerlijke Stand ingericht. Hiervoor werden door de parochies registers aangelegd.

Akten van de burgerlijke stand:

  1. Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar
  2. Huwelijksakten worden na 75 jaar openbaar
  3. Geboorteakten worden na 100 openbaar

Bevolkingsregisters worden na 120 jaar openbaar

Parochieregisters van Klerken en Merkem (voor 1796)

Deze akten en registers kunnen ook online worden geraadpleegd (zie 'Ook interessant).