Ambtshalve schrapping

Maak een afspraak

Wanneer je niet meer verblijft op het adres waar je gedomicilieerd staat en het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren.

'Ambtshalve schrapping' betekent dat je geschrapt wordt uit het bevolkingsregister. Je verliest daardoor bepaalde sociale en burgerlijke rechten. Zo heb je geen officieel adres meer, je identiteitskaart is niet meer geldig, waardoor je problemen zal krijgen bij je ziekteverzekering, bank, enzovoort.

Voorwaarden

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.

Procedure

Ben je zelf ambtshalve afgevoerd? Dan moet je zo snel mogelijk je nieuw adres kenbaar maken. Dit kan via burgerzaken@houthulst.be of bij de dienst burgerzaken.

Staat er iemand op jouw adres geregistreerd die er niet langer woont? Dan kan je dit ook per mail melden aan onze dienst.

Wanneer je ambtshalve afgevoerd bent, is je identiteitskaart niet langer geldig. Wanneer je nieuw adres is bevestigd, moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen. 

 
Maak een afspraak

Contactinfo