Beëindiging wettelijk samenwonen

Hier downloaden

Het wettelijk samenwonen eindigt:

  • automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners 
  • vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring. Deze schriftelijke verklaring dient u in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente. U krijgt een ontvangstbewijs.

De verklaring vermeldt:

  • de datum van de verklaring 
  • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en –datum van de samenwonenden 
  • de handtekening van beide partijen of van de partij die eenzijdig de verklaring aflegt 
  • de woonplaats van beide partijen 
  • de wil om een einde te maken aan de wettelijke samenwoning
Hier downloaden

Contactinfo