Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

Je krijgt een belastingvermindering voor de kosten die je maakt voor de opvang van jouw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,…

Vanaf aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Voorwaarden

  • Op de dag van de opvang activiteit moet jouw kind jonger zijn dan 14 jaar of jonger dan 21 jaar, als het kind een zware handicap heeft.
  • De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een openbaar bestuur.

Je moet:

  • jouw kind fiscaal ten laste hebben
  • beroepsinkomsten hebben
  • kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
  • schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag.

Procedure

Je brengt de uitgaven voor de opvang in op jouw belastingaangifte.

Hebt je een kind dat jonger is dan 3 jaar, dan zult je bij het invullen van jouw belastingbrief een keuze moeten maken:

Bedrag

Je mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 13 euro per dag en per kind (aanslagjaar 2021 - inkomstenjaar 2020).

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het maximumbedrag per oppasdag en per kind verder opgetrokken tot 13,70 euro. Het bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.