Bestuurderspas voor taxibestuurders

Online aanvragen

Als taxichauffeur in het Vlaamse Gewest moet u, ongeacht uw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Die bestuurderspas vraagt u aan in de gemeente waar u gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De pas is vijf jaar geldig.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn;
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring,
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden,
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen,
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.

Procedure

Je vraagt de bestuurderspas aan:

Bedrag

Kost

De aanvraag is gratis. Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u eenmalig een retributie. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2023 bedraagt de retributie 23,43 euro.

Regelgeving

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
  • Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen)
  • Gemeentelijk reglement (indien van toepassing)
Online aanvragen

Contactinfo