Brandpreventie

Online aanvragen

Brandweer Westhoek bestaat uit een netwerk van 22 posten verspreid over 18 gemeenten in de Westhoek.  Samen beschermen zij meer dan 219.000 inwoners. 

Daar valt ook onze hulppost in Merkem onder.

De brandweer verleent brandpreventieadvies bij (bouw)vergunningen en evenementen. Toezichtstaken en wettelijke controles horen eveneens tot het takenpakket. De brandweer baseert zich hiervoor op de geldende wet- en regelgeving van verschillende niveau’s (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

Dienst brandpreventie T 057 36 10 81 | E brandpreventie@brandweerwesthoek.be

---

Brandweer Westhoek beschikt over een team van brandpreventieadviseurs (BPA).  Een brandpreventieadviseur geeft de bewoners van een privéwoning advies over een brandveilig leven. Hiervoor kan je een gratis huisbezoek aanvragen.

---

Rookmelders redden levens en zijn ook verplicht in je woning. Test ze elke eerste donderdag van de maand. Hou je rookmelder stofvrij en vervang hem om de 10 jaar.

---

Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je goed bent voorbereid.

  • Ken je alle evacuatiewegen thuis?
  • Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan?
  • Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten?

Maak jouw eigen noodplan online.

Online aanvragen