Cultuurraad

De cultuurraad is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid. De cultuurraad geeft advies over cultuur in onze gemeente in het belang van alle inwoners en alle initiatieven. De klemtoon ligt op de ondersteuning van het verenigingsleven, waarbij de cultuurraad als adviesverstrekker optreedt ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen.

De cultuurraad geeft advies over reglementen inzake zaalverhuur of subdiëring, kan voor uitzonderlijke culturele prestaties een projectsubsidie toekennen en kan ook zelf activiteiten organiseren.


Contactinfo