Diefstalpreventie

Diefstalpreventie is een verzamelwoord voor alle preventieve maatregelen rondom diefstal. Hieronder vallen onder meer woninginbraken, fietsdiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal.

Woninginbraken
Inbraak is een veelvoorkomend fenomeen dat een grote emotionele weerslag heeft. 

Je kan drie soorten maatregelen nemen ter voorkoming van woninginbraken:

  • Organisatorische maatregelen zoals sleutelbeheer, bewoonde indruk nalaten tijdens afwezigheid, toegangscontrole, …
  • Bouwkundige maatregelen zoals het plaatsen van veiligheidscilinders, extra sloten op ramen, …
  • Elektronische maatregelen zoals het plaatsen van camera’s...
  • Registreren zoals het opmaken van een inventaris van waardevolle bezittingen.

Fietsdiefstal
Het doen van aangifte is van essentieel belang! Zowel voor het uitstippelen van het beleid rondom fietsdiefstal alsook voor het traceren van de rechtmatige eigenaar. De gemeenschapswacht labelt op aanvraag jouw fiets.

Winkeldiefstal

Als een dader de kassa passeert zonder de intentie te hebben de goederen te betalen, is er sprake van winkeldiefstal.