Akte van echtscheiding

Online aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

  Voorwaarden

  Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

  Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de betrokkenen (jezelf en uw ex-partner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • jouw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

  Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

  Procedure

  Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

  Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

  Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

  Meebrengen

  Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.
  Online aanvragen

  Contactinfo