Energietoelage aanvragen

Elke inwoner van Houthulst met een variabel energiecontract kan éénmalig een aanvraag voor een energietoelage indienen bij het Sociaal Huis. Om in aanmerking te komen moet de jaarafrekening in 2022 meer dan 10% van het gezinsinkomen bedragen. Daarnaast moet je ook gedomicilieerd in Houthulst.

De toegekende premie bedraagt voor

- alleenstaanden: €150 vermeerderd met €30 per kind ten laste. 

- huishoudens met 2 (vervangings)inkomens: €100 vermeerderd met €20 per kind ten laste.

 

Gezinssamenstelling *
Heb je kinderen ten laste? *
Maandelijks inkomen aanvrager(s) *
Ik beschik over een variabel contract voor *