Exploitatievoorwaarden

Als je een nieuwe horecazaak wil openen of een bestaande wil overnemen, moet je vooraf een vergunning aanvragen.

Meer info vind je in de horeca startersgids, rechts op deze pagina.

Daar vind je ook meer info over de drankvergunning die je nodig hebt voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken.

Na een administratief onderzoek én keuringen ter plaatse ontvang je al dan niet een exploitatievergunning. Vraag de exploitatievergunning best 2 maanden voor je jouw horecazaak wil openen aan.

Elke horecazaak moet zich registreren en laten erkennen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Meer informatie en het aanvraagformulier kan je opvragen bij het FAVV.

 


Contactinfo