Financieel directeur

Alain Paesbrugghe

Markt 1

8650 Houthulst

051 46 07 34

alain.paesbrugghe@houthulst.be

 

Zijn taken:

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer,

inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Hij is ook verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsmede voor de interne kredietaanpassingen, het voeren van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening en het verzorgen van financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer.