Gemeentelijke administratieve sancties | GAS

Door de 'gemeentelijke administratieve sancties' kunnen kleinschalige feiten die overlast veroorzaken, maar meestal geseponeerd werden door het openbaar ministerie, worden aangepakt. Door toepassing van deze regelgeving worden deze feiten, via de sanctionerende ambtenaar, behandeld binnen een termijn van zes maanden.

De administratieve sancties zijn onder andere van toepassing op hondenpoep, sluikstorten, geluidshinder, loslopende honden, …

Het bedrag van de administratieve geldboete hangt af van de ernst van de feiten en een eventuele herhaling ervan. Tegen het opleggen van een dergelijke geldboete kan de overtreder beroep aantekenen.


Contactinfo