Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (afgekort als Gecoro) is een adviesorgaan dat in de eerste plaats een rol speelt bij de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij wordt op verschillende momenten tijdens de totstandkoming van het GRS of een GRUP om advies gevraagd. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of op vraag van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar kan zij ook een advies geven bij specifieke ruimtelijke vraagstukken. Het advies van de gecoro is niet bindend.

Huidige samenstelling Gecoro

effectieve leden

Rudy Depoortervoorzitter - deskundige
José Vandendriesscheondervoorzitter - deskundige
Martine Degrootedeskundige
Isabel Mabesoonevertegenwoordiger van werkgeversorganisatie
Dirk Binteinvertegenwoordiger van landbouworganisatie
Mark Declerckvertegenwoordiger van landbouworganisatie
Gisèle Deryckevertegenwoordiger van werknemersorganisatie
Patrick Vandewielevertegenwoordiger van werknemersorganisatie
Trybou Andrévertegenwoordiger van senioren
Kris Vercoorensecretaris

plaatsvervangende leden

Patrick Vercruysseondervoorzitter - deskundige
Patricia Taveirnedeskundige
André Decruyvertegenwoordiger van werkgeversorganisatie
Geert Leemanvertegenwoordiger van landbouworganisatie
Lucrèce Sapvertegenwoordiger van landbouworganisatie
Marc Bonduelvertegenwoordiger van werknemersorganisatie
Saskia Keirsschieter   vertegenwoordiger van werknemersorganisatie
Gabriel Pattynvertegenwoordiger van senioren