Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat in Houthulst uit 21 verkozen leden. Men bepaalt er het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen. Het is de gemeenteraad die onder andere gemeentelijke reglementen opstelt, het meerjarenplan en de aanpassingen, budget en budgetwijzigingen vaststelt, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten goedkeurt,  het systeem van klachtenbehandeling vaststelt. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt deel uit van de raad. De algemeen directeur is aanwezig en staat in voor de voorbereiding van de zittingen, advies en het notuleren van de beslissingen. 

De gemeenteraad vergadert elke derde donderdag van de maand (uitgezonderd de vierde donderdag van mei) om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de maand juli vergadert de raad niet. De vergaderingen zijn openbaar behalve wanneer het persoonsgebonden materie is.