Gezinshereniging

Online aanvragen

Wat?

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België.

Gezinshereniging roept heel wat vragen op:

  • Wat zijn de voorwaarden? 
  • Welke documenten moet je voorleggen? 
  • Hoe aanvragen? In het buitenland? Of ook in België? 
  • Welk verblijfsrecht heb je? Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Beperkt of onbeperkt in de tijd?

Het antwoord hangt af van jouw nationaliteit en die van je gezinslid in België, en van je familieband. 

Heb je nog geen familie in België, maar wil je huwen of wettelijk samenwonen in België? Ook dan kan je een verblijfrecht aanvragen.

Meer informatie over de verschillende procedures omtrent gezinshereniging kunt u hier raadplegen:

-Agentschap voor integratie en inburgering

-Dienst Vreemdelingenzaken IBZ

Om een procedure gezinshereniging op te starten kunt u telefonisch een afspraak maken met de dienst burgerzaken op 051/46 07 39 of per mail op burgerzaken@houthulst.be

 

 

 

 

 

Online aanvragen

Contactinfo