Gratis juridisch advies

Maak een afspraak

Met een juridisch probleem kan je natuurlijk terecht bij de betaalde advocatuur. Maar je hebt ook andere mogelijkheden om juridisch advies in te winnen of juridische bijstand te krijgen voor allerhande juridische vragen zoals echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, beslag op loon, enz. (zie ook https://www.vlaanderen.be/juridisch-advies)


Juridische eerstelijnsbijstand

Als je op zoek bent naar een eerste juridisch advies, dan kan je terecht bij een Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). https://www.vlaanderen.be/conflicten-en-misdrijven/commissies-voor-juridische-bijstand-cjb

Ook andere overheidsinstanties kunnen gratis juridisch advies bieden, zoals CAW's, OCMW's, Sociale huizen, ..  Het OCMW kan hiervoor onder andere een lokaal ter beschikking stellen voor adviezen met iemand van het CJB of een maatschappelijk werker van het OCMW.

Er zal u de nodige informatie/advies gegeven worden en/of een doorverwijzing gebeuren naar gespecialiseerde diensten (advocaat, notaris, vakbond, sociale of administratieve diensten,…).
Uw zaak zal niet verder opgevolgd of afgehandeld worden.  U krijgt een eerste idee van uw rechten en plichten en de jurist helpt u verder op weg.

Voor wie? 

Voor alle inwoners van Houthulst.

 

Kostprijs?

Gratis

 

Wat meebrengen?

Alle documenten die met je vraag te maken hebben.

 

Waar/hoe?

  • Meldt u aan bij het onthaal van het Sociaal Huis
  • Of stuur een mail
Maak een afspraak

Contactinfo