Incontinentiepremie

Download hier aanvraagformulier

Personen met een chronisch incontinentieprobleem, stoma of nierdialyse patiënten kunnen een aanvraag indienen tot het bekomen van een premie.  De gemeente wil aan de hand van deze premie, het nodige verzorgingsmateriaal - die extra kosten teweeg brengt in huisvuil, voor een deel ondersteunen.  Het bedrag van de premie is bepaald op €51,00 per jaar.  De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden via het aanvraagformulier.

 

Voorwaarden zorgbehoevende personen:

 • Gedomicilieerd zijn in Houthulst.

 • Thuis verblijven (niet in een residentiële voorziening verblijven)

   

  ->Specifiek voor personen die aan chronische incontinentie lijden:
 • Recht hebben of het incontinentieforfait van de mutualiteit reeds ontvangen hebben in het jaar waarin de aanvraag gebeurt (gelieve hiervan attest/bewijsstuk mee in te dienen, samen met het aanvraagformulier)

  ->Specifiek voor patiënten met een stoma of die nierdialyse hebben:
 • Medisch attest op achterkant van aanvraagformulier laten invullen door arts

 

Procedure

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (samen met de nodige documenten vermeld op de aanvraag) kan worden ingediend:

 • Aan het onthaal van het Sociaal Huis

 • Of via mail versturen

 • Of per post versturen (of gewoon zelf in brievenbus stoppen)  

De aanvraag zal onderzocht worden.  Op de maandelijkse bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal er een beslissing genomen worden.  Er wordt je een brief toegestuurd met de beslissing.

Download hier aanvraagformulier

Contactinfo