Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Online aanvragen

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kan je maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen
  • mogen jouw inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden

Op de website van de Directie-generaal Personen met een Handicap vind je de volledige voorwaarden.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je jouw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kan je online jouw aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist.
  • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Meebrengen

  • Contactgegevens huisarts
  • Rekeningnummer
  • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleiding/stage/werktraject

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van jouw gezinssituatie en de inkomsten van jouw gezin.

Online aanvragen