Jeugdraad

De Jeugdraad wordt gevormd door een groep jonge enthousiastelingen, die er van overtuigd zijn dat Houthulst een gemeente moet zijn waar jongeren zich thuis voelen. Tijdens deze raad wordt er naar de stem van de jongeren geluisterd i.v.m. het reilen en zeilen binnen de gemeente omtrent jeugd.

Ze is de officiële spreekbuis van de jongeren in Houthulst. De Raad komt gemiddeld 4 keer per jaar samen, waarbij verschillende actiepunten op tafel worden gelegd zoals subsidies, fuifbeleid, speelruimte,... Op deze manier geeft ze advies aan het gemeentebestuur over het jeugdbeleid en alle aangelegenheden die kinderen, jongeren en jeugdwerk aanbelangd.

Zo wil de gemeente de participatie van de jongeren vergroten, maar ook jongeren dichter bij elkaar brengen.

De jeugdraad werkt ook zeer actief mee aan de gemeentelijke initiatieven zoals Jeugddag.

 


Contactinfo