Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

Heb je een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als je te weinig bestaansmiddelen hebt, kan je een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van jouw inkomen, krijg je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

Je kan een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Procedure

Als je juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kan je terecht bij

Afhankelijk van jouw inkomen, krijgt je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Meebrengen

  • dentiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van jouw gezin
  • Recent bewijs dat je behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van jouw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent je zelfstandige, breng dan ook jouw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Afhankelijk van jouw inkomen, krijgt je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.