Kindcode aanvragen

Online aanvragen

Een kindcode is een uniek nummer dat aan elk kind gekoppeld wordt op het moment dat je een 'attest inkomenstarief' aanmaakt.

Het bestaat uit de geboortedatum van het kind met daarna 5 cijfers. 

Een kind dat geboren is op 01/02/2016 kan 160201-101-04 als kindcode hebben. De laatste twee cijfers duiden aan hoe vaak het attest al vernieuwd is. In bovenstaand voorbeeld is er voor dit kind dus al 4 keer een nieuw attest aangemaakt. 

Je kan deze kindcode terugvinden op je attest inkomenstarief. Dit attest kan je steeds raadplegen via de website van Kind en Gezin.

  • Je registreert jezelf met jou e-ID of via de itsme® app op de website van Mijn Kind en Gezin.

Online aanvragen

Contactinfo