Klachtenformulier

Heb je een klacht over de werking van het lokaal bestuur?

Via dit formulier kan je een klacht indienen over een handeling of prestatie die al dan niet door het gemeente- of OCMW-bestuur werd uitgevoerd.

Heb je een andere klacht over het openbaar domein? Gebruik dan het  meldingsformulier

Klachtenformulier

Omschrijving van de klacht