Klachtenformulier

Via dit formulier kan je een klacht indienen over een handeling of prestatie die al dan niet door het gemeente- of OCMW-bestuur werd uitgevoerd.

Maak een nieuwe account aan