Klimaat

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact

In de gemeenteraad van 21 oktober 2021 ondertekende het Lokaal Bestuur Houthulst het Lokaal Energie- en Klimaatpact (1.0). De gemeente verbindt er zich daardoor toe om

  • het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
  • gemiddeld jaarlijks 2,09 procent primaire energie te besparen in de eigen gebouwen;
  • tegen 2030 de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40 procent te verminderen t.o.v. 2015;
  • de openbare verlichting tegen 2030 te verLEDden;
  • het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffingen op hernieuwbare energie-installaties in te voeren en bestaande heffingen tegen ten laatste 2025 af te bouwen;
  • lokale warmte-en sloopbeleidsplannen op te maken.

Daarnaast wil de gemeente samen met haar inwoners, bedrijven en verenigingen op Vlaams niveau tegen 2030 de streefdoelen uit de 4 werven van het Pact realiseren:

  • werf 1 – Laten we een boom opzetten: vergroening
  • werf 2 – Verrijk je wijk: energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten
  • werf 3 – Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar: koolstofvrije (deel)mobiliteit
  • werf 4 – Water, het nieuwe goud: droogteproblematiek, ontharding en infiltratie

In ruil voor dit engagement ondersteunt Vlaanderen de lokale besturen met subsidies om de klimaatdoelstellingen te behalen.