Vast bureau

In elk OCMW wordt een vast bureau opgericht dat instaat voor het dagelijks bestuur en de raadszittingen voorbereidt. Het vast bureau van Houthulst bestaat uit dezelfde leden als het College van burgemeester en schepenen. 

Het vast bureau vergadert wekelijks op donderdag in de collegezaal. 

De vergaderingen zijn gesloten. De algemeen directeur is aanwezig tijdens de vergadering en staat in voor de notulen.