Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten

De maximumfactuur zorgt ervoor dat jouw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag.

Voorwaarden

Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF. Jouw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden.

Procedure

Jouw ziekenfonds houdt jouw medische kosten bij. Als jouw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt jouw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt je een attest.

Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wend je zich best tot uw ziekenfonds

Bedrag

Het bedrag van de MAF is afhankelijk van jouw netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling. Hebt je binnen jouw gezin personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dan kan je genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF.

Er zijn speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken.


Contactinfo