Meldingsplicht stedenbouwkundige handelingen

Online melden

Naast de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. Je moet de procedure voor melding volgen.

De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO. Daarnaast is ook het opstarten en beëindigen van een zorgwoning meldingsplichtig.

Kostprijs: € 100

Online melden

Contactinfo