Milieuklachten

Online melden

Klachten met betrekking tot milieuhinder (geur-, rook-, geluid-, lichthinder, ...) kan je melden via bovenstaande knop.

Je kan ook terecht:

Tijdens de diensturen:

  • milieuinspectie Brugge voor klachten in verband met een klasse 1 bedrijf

    op het nummer +32 50 40 42 11.

  • milieudienst Houthulst via +32 51 46 08 95

    of via e-mail: milieu@houthulst.be

Buiten de diensturen:

  • politiezone Polder, via het nummer +32 51 51 00 00

    of via het algemene nummer 101 (heel ernstige en dringende zaken)

 

Milieuhinder...

We krijgen allemaal op één of andere manier te maken met milieuhinder, zowel thuis als op de werkvloer, in het verkeer, enz. Vaak zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor. De meeste hinder is afkomstig van verkeer en vervoer. Daarnaast is burenhinder niet onbelangrijk. Een groot deel van de milieuhinder kunnen we vermijden door kleine ingrepen of door veranderingen in onze gewoonten. Enkele tips:

Probeer luidruchtige karweien (tuin, verbouwingen) te plannen op momenten dat je de omwonenden niet stoort.

Houd rekening met specifieke situaties van je buren (slapen van kleine kinderen of mensen met nachtdienst, studerende jongeren,…).

Afval verbranden is steeds uit den boze, zowel in een kachel als in een tuinhaard of ton. Net zoals branden in open lucht, er is wel een uitzondering voor terrashaarden en barbecuetoestel mits gebruik van onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof

Toch kunnen niet alle milieuklachten zo opgelost worden. Het eerste aanspreekpunt in geval van milieuhinder is de gemeente. Daarnaast zijn er verschillende andere overheidsdiensten (o.a. de Afdeling Milieu-inspectie) die toezien op de naleving van de milieureglementering.

 
Milieuklachten wat doen we ermee...

De klachten worden onderzocht en geregistreerd in MKROS (MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingsSysteem), dit is een internettoepassing om milieuklachten te registreren en op te volgen en waar verschillende overheden toegang tot hebben zoals milieuambtenaren, politiediensten, milieu-inspecteurs, natuur- en boswachters, de brandweer, gezondheidsinspecteurs en andere diensten met toezichthoudende bevoegdheid kunnen via een aantal webpagina’s de klacht in een centrale databank brengen en opvolgen. Belangrijk hierbij is dat het kan gebeuren van uit de drie toezichthoudende bestuursniveaus (gemeente, provincie, gewest). Zo komt de hinderklacht snel bij de juiste instantie op het juiste bestuursniveau terecht.

Zelf kan je geen klacht in MKROS invoeren. Voor de registratie van een hinderklacht kan je terecht bij het gemeentelijk meldpunt voor hinderklachten (zie hierboven).

Indien de klachten gegrond zijn kan de politie een proces verbaal opstellen, het is dan aan de procureur om over de klacht een uitspraak te doen.

De gemeente zal proberen om de veroorzaker te contacteren en er op wijzen welke overlast hij veroorzaakt en hoe dit kan aangepakt worden om de omgeving terug leefbaar te maken.

Dit kan dan leiden tot het opleggen van GAS-boetes of bijkomende voorwaarden in zijn milieuvergunning of zelfs schorsing van de milieuvergunning. 

Online melden

Contactinfo