Milieuraad

Doelstellingen

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg milieuraad genoemd, is een gemeentelijk overleg-, advies- en inspraakorgaan met als doelstellingen:

  • adviezen te verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu met het oog op het verbeteren van het leefmilieu
  • een draagvlak te creëren voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
  • het maatschappelijk debat met betrekking tot het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te stimuleren

Contactinfo