Modder op de weg

Signalisatieborden bestellen

Modder op de weg

De campagne "Modder op de weg" komt elk jaar terug van september tot eind december.

Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. De doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode veilig te houden. Modder op de weg streeft naar duidelijke afspraken tussen de landbouwers, gemeente en politie. De landbouwers zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen en het aanduiden van mogelijk gevaar en de weggebruikers matigen hun snelheid en passen hun rijgedrag aan.

Respect en begrip voor elkaar zijn de basis ingrediënten. De gemeente voorziet borden voor de landbouwers om het gevaar aan te duiden. Door samen deze problematiek aan te pakken, kunnen we onze gemeente veiliger maken.

Lokaal meldpunt Houthulst

Als de vervuiling met modder op de weg onmogelijk kan worden voorkomen, contacteer je het lokaal meldpunt:

T 0497 70 71 43 | E landbouw@houthulst.be

Signalisatieborden bestellen

Contactinfo