Tussenkomst in schoolkosten (onderwijscheques)

Download hier het aanvraagformulier

Naar school gaan kost geld! In het kader van kinderarmoedebestrijding startte het OCMW van Houthulst enkele jaren geleden met een tegemoetkoming naar kosten in schoolfacturen (de vroegere onderwijscheques). Deze steun is een manier om korting te krijgen op allerlei schoolkosten van je kind(eren) zoals:

schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;
sportdagen en andere activiteiten in schoolcontext;
opvang en toezicht over de middag;
schoolmaaltijden, drankjes en/of fruit.

De tussenkomst in schoolkosten bedraagt:

  • voor peuters en kleuters: €40,00
  • voor leerlingen uit het basisonderwijs: €80,00
  • voor leerlingen uit het secundair onderwijs: €100,00

Voorwaarden

  • De leerling is gedomicilieerd in Houthulst.
  • De leerling loopt school in het peuter-, kleuter-, lager- of secundair onderwijs.
  • Het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming OF het gezin is in collectieve schuldenregeling OF het betreft een pleegzorggezin.

Heb je geen recht op de verhoogde tegemoetkoming, ben je niet in collectieve schuldenregeling of ben je geen pleegzorggezin, maar heb je wel financiële moeilijkheden? Kom dan zeker langs, we kijken wat we voor jou kunnen doen!

Procedure

Vanaf het begin van een nieuw schooljaar (jaarlijks) vul je een nieuw aanvraagformulier in.  Na ondertekening en samen met de nodige documenten vermeld op de aanvraag, kan het aanvraagformulier als volgt worden ingediend:

  • Aan het onthaal van het Sociaal Huis
  • Of via mail versturen
  • Of per post versturen (of gewoon zelf in brievenbus stoppen)

De aanvraag zal worden onderzocht.  Er wordt je een brief toegestuurd met de beslissing.

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet mag je de facturen die je van de school ontvangt aan het Sociaal Huis bezorgen. Het Sociaal Huis betaalt de facturen tot aan het bedrag waar je recht op hebt rechstreeks aan school of indien de facturen via domiciliëring verlopen, zullen wij de factuur terugstorten tot aan het bedrag waar je recht op hebt.

Download hier het aanvraagformulier

Contactinfo