Orgaandonatie na overlijden

Online melden
 • Je kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.
 • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
 • Als jouw internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij geef je
  • jouw verlopen internationaal rijbewijs af
  • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie .

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij

 • je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens jouw leven
 • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd word, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je zich tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap.

Je kan jouw wilsverklaring registreren

 • bij de huisarts
 • bij jouw gemeentebestuur
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Bedrag

Kost

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

Online melden

Contactinfo