Raad maatschappelijk welzijn

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (ocmw) wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn die bestaat uit 21 raadsleden. Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad automatisch lid van de ocmw-raad. De ocmw-raad zet de beleidslijnen uit voor het ocmw voor de komende jaren en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. Daarnaast beslist deze raad over alle aanvragen in verband met individuele maatschappelijke dienstverlening. 

Het vast bureau maakt deel uit van de raad. De algemeen directeur is aanwezig en staat in voor de voorbereiding van de zittingen, advies en het notuleren van de beslissingen. 

De OCMW-raad vergadert elke derde donderdag van de maand (uitgezonderd de vierde donderdag van mei) om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de maand juli vergadert de raad niet. De vergaderingen zijn openbaar behalve wanneer het persoonsgebonden materie is.