Reglement & tarieven BKO

De buitenschoolse kinderopvang Houtekind is er voor alle kinderen van alle deelgemeenten vanaf 2,5 jaar tot de leeftijd van 12 jaar (eind 6de leerjaar).

Tarieven

Schooldagen:

  • 1,00 euro per beginnend halfuur

Woensdagmiddag, schoolvrije dagen en vakanties:

  • minder dan 3 uren: 4,78 euro
  • tussen 3 en 6 uren: 7,20 euro
  • meer dan 6 uren: 14,37 euro

Er is een vermindering van 25% bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

Als de financiële situatie het toelaat, kan een sociaal tarief worden aangevraagd. Dit tarief bedraagt 50% van de geldende tarieven.

Betaling door middel van maandelijkse factuur.


Contactinfo