Sociaal pedagogische toelage

Download hier aanvraagformulier

Naast de thuiszorgpremie (eerder voor volwassenen), willen wij ook een gelijkaardige tegemoetkoming doen ter ondersteuning van de (pleeg)ouder(s) – voogd die de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een beperking. De sociaal pedagogische toelage heeft als doel de inclusie en integratie van kinderen met een beperking die thuis verblijven te vergemakkelijken.

 

Algemene voorwaarden

 • De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden via het aanvraagformulier (te verkrijgen bij het onthaal van het Sociaal huis of via deze website te downloaden/in te vullen) en dit vóór 31 december van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
 • Per zorgbehoevend kind kan slechts één zorgverlener een toelage bekomen.
 • Een zorgverlener die meer dan één kind verzorgt kan per zorgbehoevend kind een toelage bekomen.
 • De Sociaal Pedagogische Toelage kan niet gecombineerd worden met de Thuiszorgpremie.

 

Voorwaarden zorgverlener

 • De zorgverlener dient op permanente en voortdurende wijze, maar onbezoldigd, voor een kwalitatieve thuiszorg in te staan en de aangepaste opvoeding op zich te nemen.


Voorwaarden zorgbehoevende

 • Zowel het kind als wie instaat voor de verzorging dienen op hetzelfde adres in Houthulst gedomicilieerd te zijn en er effectief te wonen.
 • Het kind mag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben.
 • Het kind heeft:
 1. Ofwel een beperking van ten minste 66%
 2. Ofwel 4 punten op pijler 1 (de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap)
 3. Ofwel 6 punten op pijler 1 (de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap), pijler 2 (de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven) & pijler 3 (de gevolgen voor het gezin) samen

 

Bedrag:

 • €125,00 op jaarbasis wanneer het zorgbehoevende kind volledig thuis opgevoed en verzorgd wordt.
 • €75,00 op jaarbasis wanneer het kind school loopt of opgenomen is in een semi-internaat, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

Procedure:

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (samen met de nodige documenten vermeld op de aanvraag) kan worden ingediend:

 • Aan het onthaal van het Sociaal Huis
 • Of via mail versturen
 • Of per post versturen (of gewoon zelf in brievenbus stoppen)


De aanvraag zal onderzocht worden.  Op de maandelijkse bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal er een beslissing genomen worden.  Er wordt je een brief toegestuurd met de beslissing.

Download hier aanvraagformulier

Contactinfo