Sociaal tarief BKO

Maak een afspraak

Naast de tussenkomst in kosten van de naschoolse opvang (BKO Houtekind), heeft het OCMW van Houthulst ook nog een andere tegemoetkoming in de BKO kosten.  Er kan ook onmiddellijk een sociaal tarief toegepast worden op de BKO kosten.

Dit tarief bedraagt 50% van de geldende ouderbijdrage.

 

Procedure

Maakt u al gebruik van de opvang of wenst u in de toekomst gebruik te maken van de opvang?

In beide situaties kan je het recht op het sociaal tarief laten onderzoeken. 

Neem contact op/maak een afspraak bij het Sociaal Huis.

De sociale dienst zal op basis van een financieel onderzoek een advies formuleren of een gezin recht kan hebben op deze tussenkomst.

Na het onderzoek zal je aanvraag voorgelegd worden op de maandelijkse bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Nadien wordt er een brief toegestuurd met de beslissing.

 

 

Maak een afspraak

Contactinfo