SPORT | aanvraagformulier subsidie

Algemene info sportclub

Categorie 3 en 4

Categorie 4

Opleidingssubsidie

Gegevens voorzitter

Gegevens secretaris

Gegevens 3de bestuurslid

Gegevens sportclub

Wie is de contactpersoon *
Juridische vorm van de sportclub *
Indeling werkjaar *
De vereniging verklaart hierbij op eer dat: *
Was je aanwezig op de laatste algemene vergadering van de sportraad? *
Behoor je tot categorie 3 of 4? *
De club heeft een sportlokaal in eigen beheer? *
Vul hier het adres van je clublokaal in
De club organiseert een extra sportieve activiteit met uitstraling buiten de gemeente? *
De club organiseert een eigen competitie buiten de gewone werking *
De club organiseert een officiële wielerwedstrijd? *
De club organiseert voornamelijk jeugdsport *
Behoor je tot categorie 4? *

Om tot categorie 4 te behoren moet je ook aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

- de sportclub heeft zowel een BA als een sportverzekering voor al zijn leden en lesgevers

- de sportclub organiseert sportieve activiteiten erkend door Sport Vlaanderen

- de sportclub neemt deel aan competitiewedstrijden

- de sportclub organiseert jeugdsport of heeft meer dan 50 leden

- de sportclub heeft minstens 30 weken werking

Ik voldoe aan deze 5 extra voorwaarden *

Categorie 4 wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem:

Vul dit document in

Heeft een bestuurslid of een trainer een erkende opleiding gevolgd vorig werkjaar?