Sportraad

Sportraad

De sportraad is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van sport binnen onze gemeente. 

De sportraad geeft advies over sport in onze gemeente in het belang van alle inwoners en alle initiatieven en richt dit advies aan het College van Burgemeester en Schepenen.  Ook advies over nieuwe verenigingen, verdeling van subsidies, reglementen rond zaalgebruik, infrastructuur gebeuren door de sportraad. De sportraad kan ook zelf activiteiten organiseren.
 

 

Aantal vergadermomenten

Het bestuur van de sportraad vergadert 8 à 10 keer per jaar.  Minstens 1 keer per jaar is er een algemene vergadering.

 

Huidige voorzitter en secretaris

Robert Verhoustraete

 

Contact bij het gemeentebestuur

sport@houthulst.be , +32 51 460 893