Sportraad

Sportraad

De sportraad is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van sport binnen onze gemeente. 

De sportraad geeft advies over sport in onze gemeente in het belang van alle inwoners en alle initiatieven en richt dit advies aan het College van Burgemeester en Schepenen.  Ook advies over nieuwe verenigingen, verdeling van subsidies, reglementen rond zaalgebruik, infrastructuur gebeuren door de sportraad

De sportraad kan ook zelf activiteiten organiseren.
 

 

Aantal vergadermomenten

Het bestuur van de sportraad vergadert 8 à 10 keer per jaar.  Minstens 1 keer per jaar is er een algemene vergadering.

 

Huidige voorzitter en secretaris

Voorzitter:  Robert Verhoustraete, Markt 16, 8650 Houthulst, +32 51 703 013

Secretaris: Bart Verslype

 

Contact bij het gemeentebestuur

Frederik Jaques, sport@houthulst.be , +32 51 460 893